Заместник - кметове

 


Миглена Цветанова Станимирова  родена на 03.12.1977 г. Семейна, с две деца.


Образование: 

Придобита допълнителна професионална квалификация по специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ 2018 – 2020 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов
Висше - Бакалавър "Счетоводство и контрол" - 2016 - 2020 СА "Д.А.Ценов", гр. Свищов
Cредно – специално – гр. Монтана.Професионална реализация:

18.11.2019 г. – до момента – Заместник-кмет Община Вълчедръм
2008 г. – 2019 г. – Технически секретар на Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
1996 г. – 2008 г. – Магазинер гр. Вълчедръм


За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2205
Факс: 09744 3406
е-mail:m.stanimirova@valchedram.bg 


Ресори: общински бюджет и финанси, икономически дейности, образование, култура, младежки дейности, спорт, социални дейности, здравеопазване./assets/administracia/avr.jpg
 
Боян Георгиев Аврамов е роден на 16.09.1980г. Семеен, с две деца.
 
Образование:
Гимназия „Димитър Маринов” – гр. Вълчедръм
 
Професионална реализация:

11.11.2019 г. – до момента – Заместник-кмет Община Вълчедръм
25.09.2019г. - 11.11.2015г. - Временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
02.11.2015г. - 25.09.2019г. - Заместник - кмет
25.09.2015г. - 02.11.2015г. - Временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
2011г. - 2015г. - Заместник - кмет
2008г. - 2011г. - Заместник - кмет
2004г. - 2008г. - Ст.специалист „Регионално развитие и проекти” в Община Вълчедръм
2003г. - 2004г. - Общински съветник
 
 
За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон:         09744 3308
Факс: 09744 3406
 
Ресори: екология и чистота, общинска собственост, устройство на територията, гражданска защита, пожарна безопасност, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,  етнически и демографски въпроси, земеделие, животновъдство.

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)