Противопожарна безопасност


30.03.2023
Заповед № 291 /30.03.2023 г. на Кмета на община Вълчедръм на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.137 от Закона за горите.

09.11.2022
Препоръки и мерки за пожарна безопасност през отоплителния сезон

02.08.2022
Летният сезон традиционно е съпроводен с извършването на множество дейности поддържането на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се териториите на производствените и търговски обекти, частни имоти и общинските територии от суха растителност и отпадъци, извършва се прибиране, обработка и консервиране на селскостопанската продукция. Тези дейности често са съпроводени с паленето на огън на открито, което в комбинация с наличието на суха растителност...

29.06.2022
Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото!

29.06.2022
Опазване на горския фонд от пожари!

Потърсете в сайта

Анкета