Противопожарна безопасност


02.08.2022
Летният сезон традиционно е съпроводен с извършването на множество дейности поддържането на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се териториите на производствените и търговски обекти, частни имоти и общинските територии от суха растителност и отпадъци, извършва се прибиране, обработка и консервиране на селскостопанската продукция. Тези дейности често са съпроводени с паленето на огън на открито, което в комбинация с наличието на суха растителност...

29.06.2022
Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото!

29.06.2022
Опазване на горския фонд от пожари!

Потърсете в сайта

Анкета