Правила и мерки за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон

Дата на публикуване: 02.08.2022 09:48
Летният сезон традиционно е съпроводен с извършването на множество дейности поддържането на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се териториите на производствените и търговски обекти, частни имоти и общинските територии от суха растителност и отпадъци, извършва се прибиране, обработка и консервиране на селскостопанската продукция. Тези дейности често са съпроводени с паленето на огън на открито, което в комбинация с наличието на суха растителност и повишените дневни температури е предпоставка за възникването на пожари в земеделските и полски земи  а  от там и в горските и урбанизираните територии.
             В тази връзка предоставяме  брошури  с които да се припомнят  основните правила и мерки за пожарна безопасност при извършването на тези дейности.Потърсете в сайта

Анкета