Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА СТАНЦИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ


На 3-ти декември 2019 година – на строителната площадка по проекта, ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. За повече информация вижте ТУК.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Покана за Официална церемония ПЪРВА КОПКА по Проект "Проетиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово".


Вижте поканата тук:

- ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

- Уважаеми дами и господа, Община Вълчедръм има удоволстъвието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по Проект №BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

- Прессъобщение
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване