Социална услуга „Асистентска подкрепа“

Дата на публикуване: 13.01.2021 14:54
Община Вълчедръм обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”  Документите се подават  от 14.01.2021 г. до 20.01.2021 г.  в  Община Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20 -  всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа. Необходимите документи можете да видите прикачени под обявата.

 1. Социална услуга „Асистентска подкрепа“ - Текуща страница
 2. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейският Земеделски Фонд за развитие на сеските раони: Европа инвестира в селските райони
 3. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 4. Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
 5. Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм
 6. Нови възможности за грижа
 7. Програма ПЛЕДЖ
 8. Дом за възрастни хора със сетивни увреждания
 9. „Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”
 10. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2016-2020
 11. Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
 12. Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."
 13. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2015

Потърсете в сайта

Анкета