Защита на личните данни

Дата на публикуване: 25.05.2018 00:00
За контакти: Стефка Попова - длъжностно лице по защита на личните данни
телефон: 087 9213219
e-mail: s.popova@valchedram.bg 

Политика за защита на личните данни в община Вълчедръм

Декларация за поверителност

    Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) писмено – с писмо, по факс или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Наименование Брой тегления
GDPR_FORM_01_Pril_1_dekl_poveritelnost.docx 404 Изтегли документ с име "GDPR_FORM_01_Pril_1_dekl_poveritelnost.docx"

Потърсете в сайта

Анкета