Защита на личните данни

Дата на публикуване: 25.05.2018 00:00
За контакти: Стефка Попова - длъжностно лице по защита на личните данни
телефон: 087 9213219
e-mail: s.popova@valchedram.bg 

Политика за защита на личните данни в община Вълчедръм

Декларация за поверителност

    Имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) писмено – с писмо, по факс или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Наименование Брой тегления
GDPR_FORM_01_Pril_1_dekl_poveritelnost.docx 18 Изтегли документ с име "GDPR_FORM_01_Pril_1_dekl_poveritelnost.docx"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)