Общински съветници

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ,
общински съветници избрани на 27.10.2019 г.


Име, презиме и фамилия
Партия/Коалиция

1. Альоша Валентинов Минин Земеделски съюз "Ал.Стамболийски"
2. Благовест Красимиров Асенов Земеделски съюз "Ал.Стамболийски"
3. Галя Цветанова Първина Земеделски съюз "Ал.Стамболийски"
4. Данаил Борисов Денков НОВОТО ВРЕМЕ
5. Кирил Христов Теофилов Местна коалиция ДПС(НДСВ)
6. Красимир Иванов Бенковски НОВОТО ВРЕМЕ
7. Любомир Младенов Филипов БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
8. Маргарита Цветанова Лазарова Местна коалиция ДПС(НДСВ)
9. Мариян Димитров Курташев Земеделски съюз "Ал.Стамболийски"
10. Мирчо Любенов Киров НОВОТО ВРЕМЕ
11. Николай Кирилов Шурикин ПП ГЕРБ
12. Румен Тодоров Първин
Земеделски съюз "Ал.Стамболийски"
13. Славимир Кръстев Ангелов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)