Отчети и доклади

Дата на публикуване: 23.02.2015 17:24


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност (ЗЕЕ) 2020 г. тук
Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаването на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ЗЕВИ) - 2020 г. тук

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност (ЗЕЕ) 2019 г. тук
Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаването на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ЗЕВИ) - 2019 г. тук

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност (ЗЕЕ) 2018 г. тук
Годишен отчет за изпълнението на Общинска програма за насърчаването на използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ЗЕВИ) - 2018 г. тук


ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2020г. тук.
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2020г.
 тук.

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2019г. тук. 
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2019г. тук.

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2018г. тук.
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2018г. тук.

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през IІ-то шестмесечие на 2017г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2017г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2016г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2016г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2015г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2015г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2014г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2014г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2013г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през I-то шестмесечие на 2013г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2012г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2012г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2011г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2011г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през 2010г. тук



Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2020г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2019г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2018г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2017г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2016г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2015г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2014г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2013г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2012г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2011г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2010г.


ОТЧЕТ 2009г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М тук

ОТЧЕТ 2008г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М тук


Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2020г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2019г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2018г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2017г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2016г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2015г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2014г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2013г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2013г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2012г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2011г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2010г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за периода 2007 - 2009г. тук

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г за 2016г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г за 2015г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г. тук

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)