План за итегрирано развитие на oбщината (ПИРО)

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вълчедръм започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед № 435/16.03.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм е определен Общински екип за разработване на План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

 Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: kmet@valchedram.bg.

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК! 

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване