Образование

Общинската мрежа за предучилищно образование включва шест детски градини:
ДГ „Патиланци” - гр. Вълчедръм;
ДГ „Слънчице” - гр. Вълчедръм;
ДГ „Щастливо детство” - с.Долни Цибър;
ДГ „Мечо Пух” - с. Златия;
ДГ „Светулка” - с. Мокреш;
ДГ „Калинка” - с. Септемврийци.

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ


Към ДГ „Слънчице” - гр. Вълчедръм е разкрита детска млечна кухня, с цел да подпомогне младите семейства в отглеждането на децата им. Кухнята приготвя храна за деца от 0 до 3 годишна възраст и може да предоставя храна за 25 деца.

Училищната мрежа включва шест общински училища, от които четири основни, едно обединено и една професионална гимназия:

• Професионална гимназия „ Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм;

• І ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм;

• ІІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм;

• ОУ „Христо Ботев”, с. Златия;

• Обединено училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър;

• ОУ „Д-р Петър Берон”, с.Септемврийци.
 
Част от образователните институции на територията на общината е Центърът за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК), който предлага разнообразни извънучилищни форми за развиване на интелектуалните способности на подрастващите, както и възможности за осмисляне на свободното време.
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Хаинбоаз” № 1
Телефон: 09744 3275
Директор: Наташа Цанина


Разходи за трето тримесечие 2020г. - ОУ"Христо Ботев" с.Златия

Разходи за първо тримесечие 2020г. - ОУ"Христо Ботев" с.Златия

Отчет за изпълнение на бюджета на Първо ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм за 2019г.

Делегиран бюджет за 2019г. - 
ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)