Образование

Дата на публикуване: 19.09.2013 00:00Декларация и заявление за за прпреминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за ОУ "Христо Ботев", с.Златия.


График на дейностите за прием на децата в I клас за учебната 2021-2022 г.


Инициативи по случай "Май-месец на образованието." на учениците от ОУ "Христо Ботев+, с.Златия


Изпълнение ан дейностите, свързани с план-приема за учебната 2020-2021 в Първо ОУ "Васил Левски", гр. ВълчедръмЗаявка за участие в областен етап на "Ученически игри - 2019/2020" - Община ВълчедръмОбразци на документи нужни за получаване и издаване от и на ОУ"Христо Ботев", с.Златия


Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Вълчедръм 2020 г.


Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Вълчедръм

График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2018-2019г.Общинската мрежа за предучилищно образование включва шест детски градини:

Детска градина
Населено място
Телефон за връзка 
e-mail
ДГ „Патиланци”
гр. Вълчедръм
0887316835; 0894639035
r.glavshina@abv.bg
ДГ „Слънчице”
гр. Вълчедръм
0894639034; 0894639334
an_1967@abv.bg
ДГ „Щастливо детство”
с. Долни Цибър
0895044289; 0894639038
cdg_dolnitsibar@abv.bg
ДГ „Мечо Пух”
с. Златия
0894472733; 0894639037
cdg_zlatia@abv.bg
ДГ „Светулка”
с. Мокреш
0897629792; 0894472732
cdg1_mokresh@abv.bg
ДГ „Калинка”
с. Септемврийци
0894639036; 0879124612
vidina64@abv.bg


РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕКъм ДГ „Слънчице” - гр. Вълчедръм е разкрита детска млечна кухня, с цел да подпомогне младите семейства в отглеждането на децата им. Кухнята приготвя храна за деца от 0 до 3 годишна възраст и може да предоставя храна за 25 деца.

Училищната мрежа включва шест общински училища, от които четири основни, едно обединено и една професионална гимназия:

Училища
Населено място
Телефон за връзка 
e-mail
ПГ „ Димитър Маринов”
гр. Вълчедръм
0888674480
gimnazia_vm@abv.bg
 І ОУ „Васил Левски”
гр. Вълчедръм
0894472735
vdrm_1ou@abv.bg
ІІ ОУ „Иван Вазов”
гр. Вълчедръм
0879343205
ivan_vazov1935@abv.bg
ОбУ "Христо Ботев”
с. Долни Цибър
0894472729
ou_dcibar@abv.bg
ОУ „Христо Ботев”
с. Златия
0885345102
zlatiq@mail.bg
 ОУ „Д-р Петър Берон”
с. Септемврийци
0894472730
ou_sep_ci@abv.bg


Част от образователните институции на територията на общината е Центърът за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК), който предлага разнообразни извънучилищни форми за развиване на интелектуалните способности на подрастващите, както и възможности за осмисляне на свободното време.
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Хаинбоаз” № 1
Телефон: 09744 3275
Директор: Наташа ЦанинаОтчет за изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев" с.Златия за 2020г.

Разходи за трето тримесечие 2020г. - ОУ"Христо Ботев" с.Златия

Разходи за първо тримесечие 2020г. - ОУ"Христо Ботев" с.Златия

Отчет за изпълнение на бюджета на Първо ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм за 2019г.

Делегиран бюджет за 2019г. - 
ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм

Наименование Брой тегления
DEKLARACIA-ORES.docx 140 Изтегли
zajv_ORES1-до 14 години.docx 167 Изтегли
График на дейностите за прием на децата в I клас за учебната 2021-2022 г..pdf 110 Изтегли
ob6tina.pdf 146 Изтегли

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)