Социални услуги

Дата на публикуване: 08.11.2013 09:15
Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Самуил” № 51
Телефон: 09744 2122
Управител: Елена Ангелова

Домашен социален патронаж:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Скобелев” № 2
Телефон: 09744 2178
Отговорник: Йорданка Рачина

Механизъм лична помощ по реда на Закона за личната помощ –дейност „Личен асистент” в периода от 01.09.2019 г.- действаща
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Румяна Миронова, Златка Такова

Предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в периода от 01.03.2021 г. до  31.12.2021 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Румяна Миронова, Златка Такова

Проект BGО5М90PО01-2.101-0165 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Вълчедръм”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” в периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Румяна Миронова, Златка Такова

НП „Предоставяне на грижи в домашна среда“ в периода от 19.06.2020 г. до  31.12.2020 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Румяна Миронова, Златка Такова

Предоставяне на социални услуги в общността „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” – финансирани по Постановление 344 на Министерски съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в периода от 01.01.2019 г. до  31.12.2019 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Администратор:  Виолета Георгиева

Предоставяне на социални услуги в общността „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” – финансирани по Постановление 332 на Министерски съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
в периода от 01.01.2018 г. до  31.12.2018 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Администратор:  Виолета Георгиева

Предоставяне на социални услуги в общността „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” – финансирани по Постановление 137 на Министерски съвет от 5 юли 2017 г в периода от 01.10.2017 г. до  31.12.2017 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Администратор:  Виолета Георгиева

Проект №BG05M9OP001-2.002-0155 „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” в периода от 01.04.2016 г. до 30.09.2017 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Администратор:  Виолета Георгиева

„Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” в периода от 11.05.2015 г. до 29.02.2016 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

„Осигуряване на топъл обяд“ – 2015 в периода от 01.05.2015 г. до 30.09.2015 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Ръководител: Виолета Георгиева

„Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” в периода от 08.11.2010 г. до 31.12.2014 г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)