Нотариална дейност

Дата на публикуване: 25.11.2020 12:57

Начини за предоставяне на услугата:

Лично в Центъра за административно обслужване.

Орган по предоставяне на услугата:

Секретар на община, Заместник-кмет, Кмет на община, Кмет на кметство, Кметски наместник.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

В 14-дневен срок пред Административен съд - Монтана по реда, посочен в Административнопроцесуалния кодекс.

Начини за извършване на плащане:    

В брой на гише в Центъра за административно обслужване.

Картово плащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Центъра за административно обслужване.

По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ

IBAN: BG72STSA93008400547800

BIC: STSABGSF

Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)Административни услуги Нотариална дейност
Номер Име Информация
Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване информация
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа информация
Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите информация

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
65% Complete (success)
Не :
35% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
52% Complete (success)
Не :
48% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
38% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
25% Complete (success)
Над 20 минути :
29% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
52% Complete (success)
Може и по-вежливо :
28% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
38% Complete (success)
Не, не го разбират :
4% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
21% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
57% Complete (success)
Да :
26% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
4% Complete (success)