Новини

Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021
05.08.2020
От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите. По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на...

Обява
31.07.2020
Със заповед № ОХ–558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8(осем) вакантни войнишки длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” – гр.Велико Търново. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от          40 години и да  имат средно или по-високо образование. Списък на вакантните длъжностиНормативи за физическа подготовка  Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул.„Арх....

Съобщение
29.07.2020
Уведомяваме гражданите на гр. Вълчедръм, че на основание предвидена планова сеч на дървесен вид „топола” от ДГС Лом е издадено позволително за сеч № 0562014/18.06.2020 г., с което е разрешено на „БУЛ-ЛЕС” ЕООД  да извърши сеч в отдел № 73, подотдел ч2 с площно сечения 0,400 хектара в землището на гр.Вълчедръм. Собственост: държавна горска територия. Очакван добив: 49,0 плътни кубически метра лежаща маса – дървесен вид - топола. Повече информация можете да поучите от сайта на Изпълнителна агенция по горите http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi

Обява
27.07.2020
Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 190(сто и деветдесет) вакантни войнишки длъжности във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Списъци с вакантните длъжностиПриложение за нормативи за физическа подготовка Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч....

Обява
15.07.2020
Със заповед № ОХ–491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 65(шестдесет и пет) вакантни войнишки длъжности в Националната гвардейска част. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование. Допълнителна инфрормация за длъжностите по конкурс за войници Приложение за нормативи за физическа подготовка Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В...

Обява
07.07.2020
Регионална дирекция по горите – Берковица обявявана основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.- Обява- Доклад- Проект- Приложения

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите се държат вежливо и с уважение