Новини


27.11.2020
Със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г на министъра на отбраната на Република България са обявявени 16(шестнадесет) войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 32990) гарнизон Пловдив. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за...

27.11.2020
Със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от 40 години и да  имат средно или по-високо образование.   Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се...

27.11.2020
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 30.11 - 04.12.2020 включитeлно.

24.11.2020
С писмо с изх. № 041/23.11.2020 г. от Конфедерацията на автобусните превозвачи (към наш  вх. № РД-02-06-1723/23.11.2020 г.)  ни уведомяват, че на 25 ноември 2020 г. в знак на протест срещу наложеното от Президента вето и неговото непреодоляване в Народното събрание ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканска, областна, междуобластна и общински транспортни схеми, обслужвани от членовете на Конфедерацията....

20.11.2020
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 23 - 27.11.2020 включитeлно.

18.11.2020
- Съобщение изслушване- Списък на кандидатите за съдебни заседатели - Документи кандидати- Правила за провеждане на процедура за определяне на 2 (двама) съдебни заседатели за Районен съд – Лом- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател - Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)