Новини


22.06.2022
Със заповед № 3РД – 530/14.06.2022г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 20 /двадесет/ вакантни войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от    40 години и да  имат средно или по-високо образование.  - Информация за длъжността Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за...

15.06.2022
Със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново.          Длъжност: „Младши специалист” – 120 бр.          Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 бр. ИЗИСКВАНИЯ:         Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование; Допълнителна информация за...

10.06.2022
Със заповед № РД-713/27.05.2022г. на Командира на Командване за логистична поддръжка е обявена процедура за обявяване на 2/две/ вакантни длъжности, за приемане на  военна служба, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС...

10.06.2022
Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980 – София – 4(четири) вакантни длъжности; за в.ф.52210 – Банкя – 6(шест) вакантни длъжности; за в.ф.28860–Горна Малина–15(петнадесет) вакантни длъжности.  Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не са по-възрастни...

03.06.2022
ДО      ГЕОРГИ ЕМИЛОВ КОСТОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ.909, ВХ.Е, ЕТ.2, АП.116 ОБЩ. СТОЛИЧНА ГР. СОФИЯ  СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот № 501.364, УПИ-І, в кв. 48  по прана на с.Черни връх, собственост на «Метан инвест България» ЕООД за изготвяне на ИП за фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване...

03.06.2022
ДО      АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КОСТОВ Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ.914, ВХ.В, ЕТ.8, АП.44 ОБЩ. СТОЛИЧНА ГР. СОФИЯ СЪОБЩЕНИЕ   Община Вълчедръм, на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот № 501.364, УПИ-І, в кв. 48  по прана на с.Черни връх, собственост на «Метан инвест България» ЕООД за изготвяне на ИП за фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW съгласно чл.147, ал.1, т.14 от ЗУТ при спазване...

Потърсете в сайта

Анкета