Търгове и конкурси

Търг с тайно наддаване
07.07.2020
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

Търг с тайно наддаване
14.05.2020
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

Търг с тайно наддаване
26.03.2020
 - Заповеди 459-461

Търг с тайно наддаване
05.03.2020
- Обява  - Заповед

Търг с тайно наддаване
04.11.2019
- Обява - Заповед

Търг с тайно наддаване
10.06.2019
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване