Търгове и конкурси


25.08.2023
Търг с явно наддаване за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост:- Обява- Заповед

03.07.2023
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.- Протокол от повторен търг- Протокол- Обява - Заповед  - Приложение №2

16.05.2023
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.- Протокол от 12.05.2023 г. за провеждане на повторен на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост и земеделски земи – частна общинска собственост- Резултати търг- Протокол от 05.05.2023 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост- Заповед №437/04.05.2023 г....

20.03.2023
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот- Заповед класиране- Протокол- Обява-.Заповед


10.01.2023
Търг с явно наддаване за продажба:- Заповед № 40/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор 22530.90.2 в землище Долни Цибър- Заповед № 39/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба на имот с идентификатор в гр.Вълчедръм – частна общинска собственост- Заповед № 38/09.01.2023 г относно класирането на допуснатите участници в търг с явно наддаване за продажба...

Потърсете в сайта

Анкета