Търгове и конкурси


02.12.2022
Заповед № 1566 /02.12.2022 г. на Кмета на община Вълчедръм относно прекратяване на публичен търг с явна наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

22.11.2022
Търг с явно наддаване относно урегулирани поземлени имоти;- Обява- Заповед

22.08.2022
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - част от общински имот - публична общинска собственост:- Обява- Заповед

04.07.2022
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти.- Обява - Заповед - Приложение 1

27.05.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост: - Протокол- Обява  - Заповед - Приложение 1 - Приложение 2 

29.04.2022
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем- Протокол

Потърсете в сайта

Анкета