Информация за COVID -19

Заповед № 995/04.08.2020 г. на Кмета на общинa
05.08.2020
Заповед № 995/04.08.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 994/04.08.2020 г. на Кмета на община
05.08.2020
Заповед № 994/04.08.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 987/31.07.2020 г. на Кмета на община
03.08.2020
Заповед № 987/31.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 995/04.08.2020 г.

Заповед № 986/31.07.2020 г. на Кмета на община
31.07.2020
Заповед № 986/31.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 994/04.08.2020 г. 

Заповед № 985/31.07.2020 г. на Кмета на община
31.07.2020
Заповед № 985/31.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 923/15.07.2020 г. на Кмета на община
16.07.2020
Заповед № 923/15.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Отменена със Заповед № 985/31.07.2020 г. 

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите се държат вежливо и с уважение