Информация за COVID -19


27.05.2021
Заповед № 614/27.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

27.05.2021
Заповед № 613/27.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

19.05.2021
Заповед № 579/18.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината. Заповедта влиза в сила от 19.05.2021 г. Отменена със Заповед № 614/27.05.2021 г.

07.05.2021
Заповед № 541/05.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината. Заповедта влиза в сила от 01.05.2021 г. Отменена със Заповед № 613/27.05.2021 г.

07.05.2021
Заповед № 540/05.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.Заповедтта влиза в сила от 01.05.2021 г. Изменена със Заповед № 579/19.05.2021 г. Отменена със Заповед № 614/27.05.2021 г.

26.04.2021
Заповед № 515/26.04.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)