Информация за COVID -19


15.12.2021
Заповед № РД-01-991 /02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № 1347/26.11.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № РД-01-973 /26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г.  Изменена  със Заповед № РД-01-991 /26.11.2021 г.

21.11.2021
Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. 

21.11.2021
Заповед № РД-01-915 /09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 11.11.2021 г. Поравена очевидна фактическа грешка със заповед Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г.

04.11.2021
Заповед № РД-01-890 /03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г. Изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915 /09.11.2021 г. Отменена  със Заповед № РД-01-973 /26.11.2021 г.

Потърсете в сайта

Анкета