Информация за COVID -19


31.01.2022
Заповед № РД-01-81/26.01.2022 г. на Директора на РЗИ - Монтана относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана за период от 10 /десет/ дни, считано от 28.01.2022 г. до 06.02.2022 г. включително.

15.12.2021
Заповед № РД-01-991 /02.12.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № 1347/26.11.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 г. 

15.12.2021
Заповед № РД-01-973 /26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г.  Изменена  със Заповед № РД-01-991 /26.11.2021 г.

21.11.2021
Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. 

21.11.2021
Заповед № РД-01-915 /09.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България. Заповедта влиза в сила от 11.11.2021 г. Поравена очевидна фактическа грешка със заповед Заповед № РД-01-919 /10.11.2021 г.

Потърсете в сайта

Анкета