Социални услуги

Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Балатон” № 51
Телефон: 09744 2122
Управител: Елена Ангелова

Домашен социален патронаж:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Скобелев” № 2
Телефон: 09744 2178
Отговорник: Йорданка Рачина

„Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” в периода от 08.11.2010г. до 31.12.2014г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

„Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” в периода от 11.05.2015г. до 29.02.2016г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

„Осигуряване на топъл обяд“ – 2015 в периода от 01.05.2015г. до 30.09.2015г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Ръководител: Виолета Георгиева

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)