Социални услуги
Дом за възрастни хора със сетивни увреждания:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Балатон” № 51
Телефон: 09744 2122
Управител: Елена Декина

Домашен социален патронаж:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „Скобелев” № 2
Телефон: 09744 2178
Отговорник: Йорданка Рачина

„Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” в периода от 08.11.2010г. до 31.12.2014г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

„Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” в периода от 11.05.2015г. до 29.02.2016г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2138
Администратор: Камелия Савова

„Осигуряване на топъл обяд“ – 2015 в периода от 01.05.2015г. до 30.09.2015г.:
Адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2024
Ръководител: Виолета Георгиева

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване