Вътрешни нормативи
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ тук

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
 ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ТУК


Харта на клиента

Ежегодни цели на администрацията за 2020г.
Ежегодни цели на администрацията за 2019г.
Отчет за изпълнение на целите за 2019г.

Ежегодни цели на администрацията за 2018г.
Отчет за изпълнение на целите за 2018г.

Ежегодни цели на администрацията за 2017г.
Отчет за изпълнение на целите за 2017г.

Ежегодни цели на администрацията за 2016г.
Отчет за изпълнение на целите за 2016г.
Ежегодни цели на администрацията за 2015г.  
Отчет за изпълнение на целите за 2015г.
Ежегодни цели на администрацията за 2014г.
Отчет за изпълнение на целите за 2014г.
Ежегодни цели на администрацията за 2013г.
Отчет за изпълнение на целите за 2013г.

Ежегодни цели на администрацията за 2012г.
Отчет за изпълнение на целите за 2012г.

Ежегодни цели на администрацията за 2011г.
Отчет за изпълнение на целите за 2011г.
Ежегодни цели на администрацията за 2010г.
Отчет за изпълнение на целите за 2010г.
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване