Вътрешни нормативи

Дата на публикуване: 25.01.2014 00:00
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ тук

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
 ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ТУК


Харта на клиента

Ежегодни цели на администрацията за 2020г.
Ежегодни цели на администрацията за 2019г.
Отчет за изпълнение на целите за 2019г.

Ежегодни цели на администрацията за 2018г.
Отчет за изпълнение на целите за 2018г.

Ежегодни цели на администрацията за 2017г.
Отчет за изпълнение на целите за 2017г.

Ежегодни цели на администрацията за 2016г.
Отчет за изпълнение на целите за 2016г.
Ежегодни цели на администрацията за 2015г.  
Отчет за изпълнение на целите за 2015г.
Ежегодни цели на администрацията за 2014г.
Отчет за изпълнение на целите за 2014г.
Ежегодни цели на администрацията за 2013г.
Отчет за изпълнение на целите за 2013г.

Ежегодни цели на администрацията за 2012г.
Отчет за изпълнение на целите за 2012г.

Ежегодни цели на администрацията за 2011г.
Отчет за изпълнение на целите за 2011г.
Ежегодни цели на администрацията за 2010г.
Отчет за изпълнение на целите за 2010г.

Наименование Брой тегления
Harta_21122021.pdf 10 Изтегли документ с име "Harta_21122021.pdf"
VP_Admin_obsluzhvane_2020.pdf 261 Изтегли документ с име "VP_Admin_obsluzhvane_2020.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета