Вътрешни нормативи

Дата на публикуване: 08.11.2013 00:00
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ тук

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
 ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ТУК


Харта на клиента

Ежегодни цели на администрацията за 2020г.
Ежегодни цели на администрацията за 2019г.
Отчет за изпълнение на целите за 2019г.

Ежегодни цели на администрацията за 2018г.
Отчет за изпълнение на целите за 2018г.

Ежегодни цели на администрацията за 2017г.
Отчет за изпълнение на целите за 2017г.

Ежегодни цели на администрацията за 2016г.
Отчет за изпълнение на целите за 2016г.
Ежегодни цели на администрацията за 2015г.  
Отчет за изпълнение на целите за 2015г.
Ежегодни цели на администрацията за 2014г.
Отчет за изпълнение на целите за 2014г.
Ежегодни цели на администрацията за 2013г.
Отчет за изпълнение на целите за 2013г.

Ежегодни цели на администрацията за 2012г.
Отчет за изпълнение на целите за 2012г.

Ежегодни цели на администрацията за 2011г.
Отчет за изпълнение на целите за 2011г.
Ежегодни цели на администрацията за 2010г.
Отчет за изпълнение на целите за 2010г.

Наименование Брой тегления
VP_Admin_obsluzhvane_2020.pdf 18 Изтегли

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)