Заместник - кметове

Дата на публикуване: 03.07.2015 10:15
 


Миглена Цветанова Станимирова  родена на 03.12.1977 г. Семейна, с две деца.


Образование: 
Магистър „Публична администрация“  - 2021 г.  СА "Д.А.Ценов", гр. Свищов

Придобита допълнителна професионална квалификация по специалност „Валутен, митнически и данъчен контрол“ 2018 – 2020 г. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов
Висше - Бакалавър "Счетоводство и контрол" - 2016 - 2020 СА "Д.А.Ценов", гр. Свищов
Cредно – специално – гр. Монтана.Професионална реализация:

18.11.2019 г. – до момента – Заместник-кмет Община Вълчедръм
2008 г. – 2019 г. – Технически секретар на Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
1996 г. – 2008 г. – Магазинер гр. Вълчедръм


За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2205
Факс: 09744 3406
е-mail:m.stanimirova@valchedram.bg 


Ресори: общински бюджет и финанси, икономически дейности, образование, култура, младежки дейности, спорт, социални дейности, здравеопазване./assets/administracia/avr.jpg
 
Боян Георгиев Аврамов е роден на 16.09.1980г. Семеен, с две деца.
 
Образование:
Гимназия „Димитър Маринов” – гр. Вълчедръм
 
Професионална реализация:

11.11.2019 г. – до момента – Заместник-кмет Община Вълчедръм
25.09.2019г. - 11.11.2015г. - Временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
02.11.2015г. - 25.09.2019г. - Заместник - кмет
25.09.2015г. - 02.11.2015г. - Временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
2011г. - 2015г. - Заместник - кмет
2008г. - 2011г. - Заместник - кмет
2004г. - 2008г. - Ст.специалист „Регионално развитие и проекти” в Община Вълчедръм
2003г. - 2004г. - Общински съветник
 
 
За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон:         09744 3308
Факс: 09744 3406
 
Ресори: екология и чистота, общинска собственост, устройство на територията, гражданска защита, пожарна безопасност, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,  етнически и демографски въпроси, земеделие, животновъдство.

Потърсете в сайта

Анкета