Декларации по ЗПУКИ

Дата на публикуване: 08.11.2013 00:00
ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-
тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

-
тук

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 


Потърсете в сайта

Анкета