Достъп до обществена информация
За контакти: Даниела Минкова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.com


Публични регистри

Закон за достъп до обществена информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Вътрешни правила

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление образец за достъп до обществена информация

Заявление образец за предоставяне ня информация за повторно използване

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2019г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2018г.
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване