Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 13.01.2022 09:45
За контакти: Даниела Минкова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.bg
Работно време – от понеделник до петък – от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00ч. до 18,00 ч.


Публични регистри

Закон за достъп до обществена информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

Вътрешни правила

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление образец за достъп до обществена информация

Заявление образец за предоставяне ня информация за повторно използване


Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайнаСписък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2021г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2020г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2019г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2018г.

Потърсете в сайта

Анкета