Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 04.05.2022 03:10
За контакти: Даниела Минкова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09744/34-06
e-mail: kmet@valchedram.bg
Работно време – от понеделник до петък – от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00ч. до 18,00 ч.


Публични регистри

Закон за достъп до обществена информация

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обшествена информация.

Вътрешни правила

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление образец за достъп до обществена информация

Заявление образец за предоставяне ня информация за повторно използване


Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2015г. - 31.12.2015г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

Отчет за постъпилите заявления за период 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайнаСписък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2022г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2021г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2020г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2019г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вълчедръм, и форматите, в които е достъпна - Към 31.01.2018г.

Потърсете в сайта

Анкета