Бюджет

Дата на публикуване: 16.09.2021 00:00


Решение №192 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2020г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2020г.
- Одитен доклад за 2020г.


Решение №140 Относно: Приемане на бюджета на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения   


Решение №84 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община

Вълчедръм за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2019 на Община Вълчедръм
 
- Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019г. на Община Вълчедръм
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г.
- Годишен отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейски съюз на Община Вълчедръм за 2019г.
- Доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Вълчедръм за 2019г.


Решение №38 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2020 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2018г.
- Информация


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм

Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2018г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2018г.
- Одитен доклад за 2018г.


Решение №401 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2019 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2019г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2017г.
- Информация

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Одитен доклад за 2017г.


Решение №287 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2018 г.
- Приложения

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2018г.
- Приложения   


Сборен баланс на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2016г.
Информация

Приложения:Решение №163 Относно: Приемане на бюджета на община Вълчедръм за 2017г.
  - Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2017г.
- Приложения
 
 
 
 
Приложения:
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)