Бюджет

Дата на публикуване: 16.09.2021 00:00


Решение №192 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2020г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2020г.
- Одитен доклад за 2020г.


Решение №140 Относно: Приемане на бюджета на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения   


Решение №84 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община

Вълчедръм за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2019 на Община Вълчедръм
 
- Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019г. на Община Вълчедръм
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г.
- Годишен отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейски съюз на Община Вълчедръм за 2019г.
- Доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Вълчедръм за 2019г.


Решение №38 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2020 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2018г.
- Информация


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм

Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2018г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2018г.
- Одитен доклад за 2018г.


Решение №401 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2019 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2019г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2017г.
- Информация

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Одитен доклад за 2017г.


Решение №287 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2018 г.
- Приложения

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2018г.
- Приложения   


Сборен баланс на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2016г.
Информация

Приложения:Решение №163 Относно: Приемане на бюджета на община Вълчедръм за 2017г.
  - Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2017г.
- Приложения
 
 
 
 
Приложения:
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета