Бюджет

Дата на публикуване: 03.05.2022 00:00

Решение №257 относно приемане на бюджета на Община Вълчедръм за 2022г.
- Приложения

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2022г.
Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2022г.
- Приложения 


Решение №192 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2020г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2020г.
Сборен баланс на община Вълчедръм за 2020г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2020г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2020г.
- Одитен доклад за 2020г.


Решение №140 Относно: Приемане на бюджета на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2021г.
- Приложения   


Решение №84 Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община

Вълчедръм за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.
Приложения


Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2019 на Община Вълчедръм
 
- Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019г. на Община Вълчедръм
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г.
- Годишен отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейски съюз на Община Вълчедръм за 2019г.
- Доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Вълчедръм за 2019г.


Решение №38 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2020 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.

Проект  на  бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2018г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2018г.
- Информация


Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. на Община Вълчедръм

Приложения:
- Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018г.
- Годишен отчет на средства от Европейски съюз за 2018г.
- Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018г.
- Доклад към отчета за изпълнението на бюджета на Общината за 2018г.
- Одитен доклад за 2018г.


Решение №401 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2019 г.
- Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2019г.
- Приложения   


Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
- Приложения
- Сборен баланс на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2017г.
- Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2017г.
- Информация

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Вълчедръм
Приложения:
- Одитен доклад за 2017г.


Решение №287 Относно: Приемане бюджета на Община Вълчедръм за 2018 г.
- Приложения

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2018г.
- Приложения   


Сборен баланс на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за приходите и разходите на община Вълчедръм за 2016г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства на община Вълчедръм за 2016г.
Информация

Приложения:Решение №163 Относно: Приемане на бюджета на община Вълчедръм за 2017г.
  - Приложения


Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2017г.
- Приложения
 
 
 
 
Приложения:
 
 
 

Наименование Брой тегления
Resh_257.pdf 25 Изтегли документ с име "Resh_257.pdf"
Pril_Resh_257.rar 23 Изтегли документ с име "Pril_Resh_257.rar"
ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г..doc 79 Изтегли документ с име "ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022г..doc"
ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022 за сайта.rar 81 Изтегли документ с име "ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022 за сайта.rar"
POKANA_2022.doc 66 Изтегли документ с име "POKANA_2022.doc"
СБОРЕН БАЛАНС-2020.pdf 69 Изтегли документ с име "СБОРЕН БАЛАНС-2020.pdf"
ОПР-2020.pdf 77 Изтегли документ с име "ОПР-2020.pdf"
ОТЧЕТ КАСОВО-2020.pdf 72 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ КАСОВО-2020.pdf"
Resh_192.pdf 149 Изтегли документ с име "Resh_192.pdf"
PrilResh_192.rar 208 Изтегли документ с име "PrilResh_192.rar"
Pokana2020.doc 154 Изтегли документ с име "Pokana2020.doc"
Одитен доклад.pdf 196 Изтегли документ с име "Одитен доклад.pdf"
Отчет дълг.pdf 186 Изтегли документ с име "Отчет дълг.pdf"
Отчет СЕС.pdf 201 Изтегли документ с име "Отчет СЕС.pdf"
Отчет бюджет.pdf 197 Изтегли документ с име "Отчет бюджет.pdf"
Доклад отчет.pdf 188 Изтегли документ с име "Доклад отчет.pdf"
РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2021 ЗА САЙТ.rar 330 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ 2021 ЗА САЙТ.rar"
Resh_140.pdf 179 Изтегли документ с име "Resh_140.pdf"
POKANA_2021.doc 279 Изтегли документ с име "POKANA_2021.doc"
Proekt_ budjet_2021.doc 251 Изтегли документ с име "Proekt_ budjet_2021.doc"
PRIL_PROEKT_BUDJET_2021.rar 237 Изтегли документ с име "PRIL_PROEKT_BUDJET_2021.rar"

Потърсете в сайта

Анкета