ФФ - 2016

Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на културата


- Наградени участници в конкурсната програма на Третия фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията” – 2016


- Покана

- Заявка

- Статут 

- Програма

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
ТРЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ЗЛАТИЯТА – 2016 “

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  Имаме удоволствието да се обърнем към Вас с покана да вземете участие в Третия фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията” в гр. Вълчедръм, област Монтана, на 8 и 9 октомври 2016 година.
  Фестивалът се организира от Община Вълчедръм и НЧ „Рало-1891” - Вълчедръм.
  Крайният срок за изпращане на заявките е 05.09.2016 г. Адресът, на който следва да заявите своето желание за участие, е: НЧ „Рало-1891”, ул. „България” № 22, гр. Вълчедръм - 3650, обл. Монтана.
  Каним за участие читалищни колективи за автентичен и обработен фолклор: песни, танци, народни обичаи и други.
  Фестивалът има конкурсен характер.
  Фестивалът ще се журира от компетентно жури.
  Всички участници ще получат грамоти за участие, а класираните на първо, второ и трето място - съответно златни, сребърни и бронзови медали.
  Специални награди - статуетки: Награда на Кмета на община Вълчедръм и Награда на журито.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ и НЧ „Рало-1891” - Вълчедръм

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)