ФФ - 2014

Дата на публикуване: 11.10.2016 00:00
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
гр.Вълчедръм, Област Монтанa
 

 

 
Фолклорният фестивал “Песни и танци от Златията ще се проведе на 11 и 12 октомври, 2014 г.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

 

 1. Националният фолклорен фестивал „Песни и танци от Златията” се провежда вгр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана.
 2. Фолклорният фестивал “Песни итанци от Златията” е с конкурсен характер.
 3. Фестивалът е ежегоден и се провежда в дните събота и неделя преди Празника на гр. Вълчедръм – 14 октомври.
 4. Организатор и партньор на „Песни итанци от Златията” са:

4.1. НЧ “Рало-1891”

4.2.  Община Вълчедръм

 1. Спонсори на фестивала са земеделски производители от общинаВълчедръм
 2. Жури на фестивала са изявени и доказали се имена в сферата на фолклорното изкуство на България:

6.1.  ЮлияЦанкова /фолклорист / – Предс. на журито

6.2.  Гуна Иванова / народна певица /

6.3 Димитър Манов / хореограф /

6.4Доц. Ваня Иванова Матеева –представител на института по етнология и                           фолклористика при БАН

6.5 Генчо Генчев / предс. на ФИ /

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Пълен списък с наградените участници можете да видите тук

 

РЕГЛАМЕНТ

 Участниците във Фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията”представят своя програма при следния регламент:

 1. Фолклорни ансамбли

Самодейни ансамбли, професионалниили детски по две изпълнения до 20 мин.( с първо, второ и трето място (медали)

 1. Танцови състави за автентиченфолклор

Група от 7до 12 години, от 12 до18 години и над 18 с по две изпълнения до 15 мин. ( с първо, второ и третомясто (медали)

 1. Танцови състави за обработенфолклор

Групи от 7 до 12 г, от 12 до 18г. и над 18 с по 2 изпълнения до 15 мин. ( с първо, второ и трето място (медали)

 1. Певчески състави за автентиченфолклор

Женски, мъжки, детски и смесенигрупи с по 2 изпълнения до 10 мин.( с първо, второ и трето място (медали)

 1.  Певчески състави за обработен фолклор

/ От състав не се допускат повече от два индивидуален изпълнителили два дуета

 Групи от 7 до 12 г, от 12 до 18 г. и над 18 с по 2 изпълнения до 10 мин.( с първо, второ и трето място (медали)

 1.  Индивидуални изпълнители

 Да се посочи точната възраст на участника

7.1. Певци автентичен и обработенфолклор

   От 7 до 12 г, от 12до 18 г. и над 18 с по 2 изпълнения до 8 мин. ( с първо, второ и трето място(медали)

7.2. Инструменталисти автентичен и обработенфолклор

  От 7 до 12 г, от 12 до 18 г. и над 18 с по 2 изпълнения до 8 мин. ( спърво, второ и трето място (медали)

 1.  Народни оркестри

            Народниоркестри не повече от  2 изпълнения до  8 мин. и класиране право, второ и трето мястомедали

 1. 9.  Обичай

Обичай до20 мин.с класиране първо, второ и трето място медали

 1. 10.  Словесен фолклор

/ Включва сценки, разкази, случки, скечове и пр. на база народнотворчество и фолклор /

 До18 г. и над 18 г. с времетраене до7 мин.с  класиране първо, второ и трето място медали

 

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 1.  Най – млад участник

- Наградата се присъжда на участник, чиято възраст е най – малкатарегистрирана.

 1.  Най – възрастен участник

-  ­ Наградатасе присъжда на участник, чиято възраст е най – голямата регистрирана. 

                                 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ                                 

 1.  Награда на публиката

-  Връчва се на изпълнение, на което публиката е реагирала бурнои емоционално 

-  Наградата е статуетка с логото и диплом.

 

 1.  Награда на журито

- Наградата се присъжда на база субективната оценка и предпочитание на журито къмдадения изпълнител или изпълнение.

-  Наградата е статуетка с логото и диплом . Връчва се назаключителната церемония по награждаване.

 

 1.  Награда на Кмета на Община Вълчедръм

- Наградата се присъжда на база субективната оценка и предпочитание на титуляракъм дадения изпълнител или изпълнение.

-  Наградата е статуетка с логото,  диплом и 50 лв

   

Срок за подаване на заявки заучастие

от 01 юли до 15 септември 2014г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

 

 1. Фолклорният фестивал “ Песни и танци от Златията” се провежда в два дни.
 2.  Първият фестивален ден започва в 9.00 часа с официална част„откриване”в присъствието на официални гости.
 3. Вторият фестивален ден започва също в 9.00 и продължава до изпълнениетона последния участник от програмата и обявяването на наградените.
 4. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие.
 5. Крайният резултат от оценката на журито се определя като се имат предвиддвата фестивални дни.
 6.  Всички медали в различните категории сепредоставят от организаторите, на участниците в срок 10 дни след закриване нафестивала.
 7. Фестивалът завършва с празничен концерт на изявен български изпълнителили изпълнители на 14 октомври – Празника на гр. Вълчедръм.

В церемонията е възможно и участието на отличен във фестивалаизпълнител или състав.

 1. За организацията на фестивала отговаря екип от 15 души, включителномедицинско лице, полиция и доброволци.
 2. Фестивалът се провежда на площада в гр. Вълчедръм;при лоши метеорологичниусловия в салона на читалището.

Организационният комитет сизапазва правото да фотографира и записва изпълненията на участниците с целсъздаване на архив и реклама на фестивала , без да плаща права и обезщетения

 

Снимки от фестивала можете да видите на следните адреси:

 - Ден 1-ви

 - Ден 2-ри

-------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РЕГИСТРАЦИЯ

 

 1. Участие във фестивала могат да вземат всички групи, състави, оркестри, ансамбли,индивидуални изпълнители в областта на българския фолклор.
 2.  Възрастови ограничения за участие няма.Възрастта е от значение само в конкурсната програма и при оценяването.
 3.  Записване за участие става в рамките на предварително обявения от организаторите срок – 15. 09. 2014 г.
 4.  Подаване на заявки става чрез изпращане на писмено заявление до НЧ “Рало-1891” или на електронния адрес на читалището, както и на посочените телефони.
 5. Денят за участие и редът на явяването се определя от организаторите, след постъпване на заявките, като се има предвид последователността за подаване на заявките.
 6. Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници. В сайта на община Вълчедръм ще бъде публикуван списък с предварително установения ред за участие за двата фестивални дни.
 7.  След пристигането си участниците трябва да регистрират присъствието си като ще им бъде съобщен точния ред и час на участие, съобразено моментното състояние  на програмата.
 8. Разходите за транспорт и хотел са за сметка на участниците.Организаторите осигуряват закуска.
 9. Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на преференциални цени.
 10. Организаторите не предвиждаттакси за участие във фестивала.

 

Заявка за участие можете да свалите от тук!

 

Организационният комитет си запазва правото да фотографира и записва изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала , без да плаща права и обезщетения

 1. ФФ - 2014 - Текуща страница
 2. Награди
 3. ФФ - 2016

Потърсете в сайта

Анкета