Награди

Дата на публикуване: 11.10.2016 00:00
Фолклорният фестивал „Песни и танци от Златията” е със статут на конкурс и има амбициозната цел всяка година да обновява и разширява наградния си фонд.
Наградният фонд предвижда следните награди:

Статуетка - Награда на Кмета на община Вълчедръм 

/assets/ff/nagradi/nagrada_kmet.JPG

Статуетка - Награда на журито 

/assets/ff/nagradi/nagrada_juri.JPG

Златни медали за първи места 

/assets/ff/nagradi/i.JPG

Сребърни медали за втори места

/assets/ff/nagradi/ii.jpg

Бронзови медали за трети места 

/assets/ff/nagradi/iii.jpg

  1. Награди - Текуща страница
  2. ФФ - 2014
  3. ФФ - 2016

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)