Награди

Дата на публикуване: 11.10.2016 00:00
Фолклорният фестивал „Песни и танци от Златията” е със статут на конкурс и има амбициозната цел всяка година да обновява и разширява наградния си фонд.
Наградният фонд предвижда следните награди:

Статуетка - Награда на Кмета на община Вълчедръм 

/assets/ff/nagradi/nagrada_kmet.JPG

Статуетка - Награда на журито 

/assets/ff/nagradi/nagrada_juri.JPG

Златни медали за първи места 

/assets/ff/nagradi/i.JPG

Сребърни медали за втори места

/assets/ff/nagradi/ii.jpg

Бронзови медали за трети места 

/assets/ff/nagradi/iii.jpg

  1. Награди - Текуща страница
  2. ФФ - 2014
  3. ФФ - 2016

Потърсете в сайта

Анкета