Новини - общински съвет

Обява за кандидатстване за съдебни заседатели на Окръжен съд - Монтана
13.12.2019
- Доклад на комисията за проведеното изслушване- Протокол от проведеното изслушване- Съобщение изслушване- Списък на кандидатите за съдебни заседатели - Документи кандидат - Обява - Декларация по чл.68, ал.3 т.8 от Закона за съдебната власт - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт 

Обява за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен съд - Лом
10.10.2016
- Съобщение- Списък- Препоръки- Обява - Декларация по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт - Декларация по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване