Новини - общински съвет


16.10.2020
- Доклад на комисията за проведеното изслушване- Протокол от проведеното изслушване- Съобщение изслушване- Списък на кандидатите за съдебни заседатели - Документи кандидати- Правила за провеждане на процедура за определяне на 2 (двама) съдебни заседатели за Районен съд – Лом- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ- Писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ

13.12.2019
- Доклад на комисията за проведеното изслушване- Протокол от проведеното изслушване- Съобщение изслушване- Списък на кандидатите за съдебни заседатели - Документи кандидат - Обява - Декларация по чл.68, ал.3 т.8 от Закона за съдебната власт - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт 

10.10.2016
- Съобщение- Списък- Препоръки- Обява - Декларация по чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт - Декларация по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за съдебната власт

Потърсете в сайта

Анкета