Кметства

Дата на публикуване: 24.12.2011 15:11
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА:

Камен Димитров           Кмет на кметство с. Долни Цибър;   
Снежина Борисова       Кмет на кметство с. Златия;
Емил Ефремов               Кмет на кметство с. Мокреш;
Светлин Миланов         Кмет на кметство с. Разград;
Светлин Маринов         Кмет на кметство с. Септемврийци;
Замфир Борисов           Кмет на кметство с. Черни връх.

 

 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:

Патриция Борисова     
Кметски наместник на с.Ботево;
Велизар Захариев        Кметски наместник на с. Бъзовец;
Веселин Николов          Кметски наместник на с. Горни Цибър;
Васил Борисов              Кметски наместник на с. Игнатово.
 
 

Потърсете в сайта

Анкета