Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 28.01.2020 11:09
Мандат 2015-2019


                                                                                                         Мандат 2019-2023


- Регистър на декларации

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2020 г.

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок за 2019 г.


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към Oбщински съвет - Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 06.12.2019г. Мирчо * Киров Общински съветник  Тук       
2 06.12.2019г. Данаил * Денков Общински съветник  Тук      
3 06.12.2019г. Красимир * Бенковски  Общински съветник  Тук      
4 06.12.2019г. Благовест * Асенов Общински съветник  Тук      
5 06.12.2019г. Мариян * Курташев Общински съветник  Тук       
6 06.12.2019г. Галя * Първина Общински съветник  Тук      
7 06.12.2019г. Маргарита * Лазарова  Общински съветник  Тук       
8 06.12.2019г. Славимир * Ангелов Общински съветник  Тук       
9 06.12.2019г. Кирил * Теофилов Общински съветник  Тук       
10 06.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград Тук       
11 06.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър Тук       
12 06.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия  Тук       
13 06.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх Тук       
14 06.12.2019г. Николай * Шуркин Общински съветник  Тук       
15 06.12.2019г. Любомир * Филипов Общински съветник Тук       
16 10.12.2019г. Иван * Барзин Кмет на община Тук       
17 10.12.2019г. Альоша * Минин Предсеател на ОбС Тук       
18 10.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с.Септемврийци Тук       
19 10.12.2019г.  Емил * Ефремов  Кмет на кметство с. Мокреш Тук       
20 10.12.2019г.  Румен * Първин Общински съветник  Тук       
21 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
22 13.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх   Тук    
23 13.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия   Тук     
24 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
25 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Тук     
26 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Тук     
27 13.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград   Тук     
28 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш   Тук     
29 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш   Тук     
30 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ
31 13.12.2019г. Светрин * Маринов Кмет на кметство с. Септеврийци   Тук     
32 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
33 Заличен на основание на чл.5 от НОРИПДУКИ  
34 17.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с. Септемврийци Тук       
35 03.01.2020г. Мирчо * Киров Общински съветник Тук      
36 15.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх Тук        
37 21.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх Тук       
38 28.05.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх        
39 29.05.2020г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия   Част I    
40 02.06.2020г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград   Част I    
41 03.06.2020г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с. Септемврийци   Част I    
42 03.06.2020г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с. Мокреш   Част I    
43 03.06.2020г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър   Част I    
44 10.05.2021г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия Част I
45 11.05.2021г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх Част I
46 12.05.2021г. Камен * Димитров Камен * Димитров Част I
47 12.05.2021г. Емил * Ефремов Кмет на кметство с. Мокреш Част I
48 14.05.2021г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с.Септемврийци Част I
49 14.05.2021г. Светлин  * Миланов Кмет на кметство с. Разград Част I

Наименование Брой тегления
Spisak_chl_3_al_8_2020.pdf 3 Изтегли документ с име "Spisak_chl_3_al_8_2020.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)