Дом за възрастни хора със сетивни увреждания


 1. Дом за възрастни хора със сетивни увреждания - Текуща страница
 2. Проект \"Топъл обяд в Община Вълчедръм“
 3. Социална услуга „Асистентска подкрепа“
 4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейският Земеделски Фонд за развитие на сеските раони: Европа инвестира в селските райони
 5. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 6. Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
 7. Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм
 8. Нови възможности за грижа
 9. Програма ПЛЕДЖ
 10. „Стратегическо планиране и ефективно управление на местните политики в Община Вълчедръм”, ДПБФП с рег.№ 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет”
 11. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2016-2020
 12. Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“
 13. Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г."
 14. Оперативна програма за храни и/или основно материлно подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция \\"Осигуряване на топъл обяд\\" - 2015

Потърсете в сайта

Анкета