Избори НС - 11.07.2021

Дата на публикуване: 07.07.2021 00:00

Публикувано на 08.07.2021 г.:

Видео материал за гласуване с машинаПубликувано на 05.07.2021 г.:

Разяснителна кампания за начинина на гласуване с устройство за машинно гласуване.

Публикувано на 01.07.2021 г.:

В изборите за народни представители на 11.07.2021 г. секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.
Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 350-НС/30.06.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:
- саморъчно подписано от избирателя и подадено лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс;
- по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или Община Вълчедръм, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на безплатен телефонен номер;
- на e-mail: kmet@valchedram.bg

Публикувано на 30.06.2021 г.:

-  График за демонстрационни пробни гласувания със специализирано устройство за машинно гласуване

Публикувано на 29.06.2021 г.:


Списък на заличените лица


Публикувано на 22.06.2021 г.:

- Електронни административни услуги във връзка с избори за Народно събрание  на 11.07.2021 г.

Публикувано на 10.06.2021 г.:

- Заповеди на кметове на кметства относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предизборната кампания в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

- Заповед № 664/10.06.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предизборната кампания в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Публикувано на 03.06.2021 г.:

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Публикувано на 29.05.2021 г.:

- Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии

Публикувано на 27.05.2021 г.:

- Предварителни избирателни списъци

Публикувано на 26.05.2021 г.:

Заповед № 607/26.05.2021 г. на Кмета на община Вълчедръм за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за Народно събрание от 11.07.2021г.

Публикувано на 19.05.2021 г.:

 
Заповед №588/19.05.2021 г. За образуване на избирателни секции на територията на общината
  - Приложение 1
  - Приложение 2

Потърсете в сайта

Анкета