Местни избори - 2019

Дата на публикуване: 12.09.2019 00:00

Списък на заличените лица 29.10.2019

- Съобщение на Пресцентъра на МВР

- Списък на заличените лица

- Заповед № 1010/27.09.2019 г. на Кмета на община Вълчедръм за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

- Заповеди на кметове на кметства за определяне на местата за поставяне на агитационни материали по повод предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

- Съобщение за провеждане на консултация за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Вълчедръм

- Избирателни списъци - Част I


- Заповед № 941/11.09.2019 г. на Кмета на община Вълчедръм за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

- Заповед №905/02.09.2019г. За образуване на избирателни секции на територията на общината
  - Приложение 1
  - Приложение 2

- Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове

- Съобщение за провеждане на консултация за сформиране състава на Общинската избирателна комисия за община Вълчедръм


Вход към Единния портала за електронни административни услуги.
 - Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
 - Гласуване с подвижна избирателна кутия
 - Изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Чрез Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

Чрез телефон:

  • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Разяснителна кампания:

Потърсете в сайта

Анкета