Избори ЕП - 2019

Дата на публикуване: 27.03.2019 00:00

- Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден

Списък на заличените лица

Заповед № 430/23.04.2019 г. на Кмета на община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии

- Предварителни избирателни списъци Част I

- Заповед № 362/09.04.2019 г. на Кмета на община за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

- Заповед №342/03.04.2019г. на Кмета на община за образуване на избирателни секции
     - Приложение 1 
     - Приложение 2

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Машинно гласуване


Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.


Избиратели с трайни увреждания


Как се гласува:Гласуване с преференция

Потърсете в сайта

Анкета