Избори НС - 2014

Дата на публикуване: 06.08.2014 00:00
- Решение №114-НС на Районна избирателна комисия - ОТНОСНО: Оповестяване чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

- Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014г.

- Заповеди за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
   гр.Вълчедръм
   с.Долни Цибър
   с.Златия
   с.Мокреш
   с.Разград
   с.Септемврийци
   с.Черни връх

-
Консултация за определяне съставите на Секционните избирателни комисии

- Заповед №1289 - Определяне на местата за поставяне на избирателни списъци


- Заповед №1222 - Образуване на избирателни секции
  Приложение №1 към заповед №1222
  Приложение №2 към заповед №1222

- Избирателни списъци

Полезни връзки:

Централна избирателна комисия

Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"

На уеб адрес www.grao.bg/elections всички български граждани могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.

Технически екип

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)