Географско положение
Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина и заема североизточната част на област Монтана.
Територията на общината е 431,5 кв. км, което представлява 11,8% от общата площ на област Монтана и около 2% от територията на Северозападен район (СЗР, NUTS 2).  
Община Вълчедръм граничи: на Север – с река Дунав, на Изток – с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад - с общините Бойчиновци и Якимово, област Монтана, на Северозапад - с община Лом, област Монтана.
Община Вълчедръм има излаз на река Дунав в района на с. Долни Цибър и с. Горни Цибър и има изградени транспортни връзки с всички съседни общини.
Добре изградени пътни връзки свързват общината с гр. Лом (25 км), където се намира най-близкото действащо пристанище на река Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните комплекси на гр. Видин (81 км) и гр. Оряхово (62 км), както и с железопътната линия Видин – София при гр. Лом и с. Долно Церовене (22 км).
Разстояния в километри от Вълчедръм до някои големи градове в България

Монтана

Варна

Бургас

Русе

Пловдив

София

43

442

552

292

303

152

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/

Град Вълчедръм е разположен на 43 км от областния град Монтана, на 152 км от столицата на страната гр. София и на 442 км от гр. Варна. (Таблица 1)
Урбанистичната структура на общината се характеризира с 11 населени места – административния център град Вълчедръм и 10 села: Ботево, Бъзовец, Септемврийци, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово, Мокреш, Разград, Черни връх.
Община Вълчедръм е една от 11-те общини в област Монтана. Тя е на трето място по територия и на четвърто по население сред общините в областта

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване