Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Дата на публикуване: 25.11.2020 12:57

  1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - Текуща страница
  2. Справки (устни и писмени) от кадастъра
  3. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
  4. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Потърсете в сайта

Анкета