Референдум 2016

Дата на публикуване: 16.09.2016 00:00
- Съобщение от пресцентъра на МВР

- Мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на територията на 12 МИР-Монтана

- Списък на заличените лица

- Заповеди за условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания и определяне на помещения за провеждане на конкретни обсъждания

- Заповеди за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

- Информационен лист

- Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии

- Предварителни избирателни списъци

- Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

- Заповед № 1086/14.09.2016 г. на Кмета на община Вълчедръм за образуване на избирателните секции на територията на общината
Вход към портала за електронни административни услуги.
 - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
 - Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
 - Заявление - декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


  1. Референдум 2016 - Текуща страница
  2. Референдум 2013г.
  3. Референдум 2015

Потърсете в сайта

Анкета