Новини


11.11.2021
Със заповед № ОХ–949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности за войници във военни формирования(в.ф.) от състава на Командването за логистична поддръжка, както следва: за в. ф.54850–Бургас–24(двадесет и четири) вакантни длъжности; за в. ф. 54860 – Бургас – 4(четири) вакантни длъжности; за в. ф. 54680 – Бургас – 9(девет) вакантни длъжности; за в. ф. 52480 -...

29.10.2021
Община Вълчедръм уведомява избирателите,  че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., в сградата на общинската администрация в гр. Вълчедръм на тяхно разположение ще бъде дежурен служител от 9,30 до 18,00 часа на 30.10.2021 г. за: приемане на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното...

28.10.2021
Със заповед № ОХ–951/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности за войници във военни формирования(в.ф.) от състава на Съвместното командване на силите (СКС), както следва: за в.ф.22980 – София – 11(единадесет) вакантни длъжности; за в.ф.52210 – Банкя – 11(единадесет) вакантни длъжности; за в.ф.28860 – Горна Малина – 20(двадесет) вакантни длъжности.  Кандидатите за вакантните длъжности трябва да не...

28.10.2021
Със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за „Психолог“ във военно формирование 54300 – София , която следва да се заеме от лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.   Вакантната длъжност ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:     ОФИС ЗА...

28.10.2021
Община Вълчедръм напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси (чл. 116-118) за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес/седалище. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на...

18.10.2021
Уведомление за отчуждаване на имоти - частна собственост във връзка с изграждането на ул. "Васил Левски".

Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
65% Complete (success)
Не :
35% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
52% Complete (success)
Не :
48% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
38% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
25% Complete (success)
Над 20 минути :
29% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
52% Complete (success)
Може и по-вежливо :
28% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
38% Complete (success)
Не, не го разбират :
4% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
21% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
57% Complete (success)
Да :
26% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
4% Complete (success)