Процедури по ЗОП
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
26.03.2020
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана

* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа

* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм

- Договори   
- Протокол решение
 - Обява за удължаване на срок 
- Обява 
- Указания 
- Методика 
- Техническа спецификация
- Образци
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване