Обява по реда на гл. 26 от ЗОП

Дата на публикуване: 26.03.2020 12:00
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана

* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа

* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм

- Договори   
- Протокол решение
 - Обява за удължаване на срок 
- Обява 
- Указания 
- Методика 
- Техническа спецификация
- Образци

Потърсете в сайта

Анкета