Публично състезане

Дата на публикуване: 23.03.2020 00:00
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил

Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба

Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба


- Договори
- Протокол решение
 - Съобщение за отваряне на ценови оферти  
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 
- Обявление 
- Решение 
- Документация за доставка но МПС 
- Техническа спецификация 
- Образци 


Потърсете в сайта

Анкета