Новини


22.01.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 25.01 - 29.01.2021 включитeлно.

22.01.2021
Заповеди на министерството на земеделието за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи на територията на община Вълчедръм. За повече информация, вижте приложените документи.

22.01.2021
Заповед на министерството на земеделието за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване. За повече информация, вижте приложените документи.

15.01.2021
Информация от ЧЕЗ Разпределение за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Вълчедръм за периода 18.01 - 22.01.2021 включитeлно.

13.01.2021
Община Вълчедръм обявява прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и от кандидати за заемане на длъжност „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”  Документите се подават  от 14.01.2021 г. до 20.01.2021 г.  в  Община Вълчедръм, ул. „България“ № 18-20 -  всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 18:00 часа. Необходимите документи можете да...

13.01.2021
Откриване на процедура по принудително отчуждаване на основание глава III то Закона за общинската собственост на имоти частна собственост, във връзка с изграждане на обект - публчна общинска собственост. 

Потърсете в сайта

Анкета

Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
100 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)

Работното време за прием на граждани е удобно:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
33 % Complete (success)
Не :
67 % Complete (success)

Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
75 % Complete (success)
Не ми харесва :
21 % Complete (success)
Не мога да преценя :
4 % Complete (success)

Услугата ми бе предоставена за:

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
До 10 минути :
67 % Complete (success)
От 10 и 20 минути :
0 % Complete (success)
Над 20 минути :
33 % Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
0 % Complete (success)

Служителите се държат вежливо и с уважение

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
60 % Complete (success)
Може и по-вежливо :
20 % Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
20 % Complete (success)

Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, напълно съм съгласен/а :
67 % Complete (success)
Да, разбират го :
33 % Complete (success)
Не, не го разбират :
0 % Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
0 % Complete (success)

Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да, лесно я намерих. :
100 % Complete (success)
Да :
0 % Complete (success)
Не :
0 % Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0 % Complete (success)