Прессъобщение

Дата на публикуване: 16.07.2021 11:26
НОВА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА ЯКИМОВОНа 15-ти юли 2021 г. чрез официална церемония „Откриване на обект“ бе даден старт на новата инвестиция по Договор № BG16M1OP002-2.005-0016-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” между Община Вълчедръм – водеща община и община Якимово – партньор и Министъра на околната среда и водите, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” чрез, който са реализирани дейностите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Церемонията бе открита от Кметовете на Вълчедръм и Якимово – Иван Барзин и Георги Георгиев.В събитието участваха Заместник областния управител на област Монтана – г-н Кирил Делев, председателите на общинските съвети на Вълчедръм и Якимово, общински съветници и кметове от общините партньори, много граждани и представители на медиите.Реализираният проект постига множество значими ползи за обществото и региона:- Намаляване на депонираните отпадъци;- Създадена инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци;- Ефективно използване на отпадъците;- Създаване на нови работни места;- Поставяне на началото на системни действия по изграждане на култура сред жителите в региона по разделно събиране на отпадъците;- Постигане на устойчивост в управлението на отпадъците;- Опазване на околната среда, водите и здравето на жителите.Проект № BG16M1OP002-2.005-0016 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация заразделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиранот Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове.След церемонията бе проведена Заключителна пресконференция.
Потърсете в сайта

Анкета

1. Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен:

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)

2. Работното време за прием на граждани е удобно:

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
29% Complete (success)

3. Услугата ми бе предоставена за:

Резултати:
До 10 минути :
46% Complete (success)
От 10 и 20 минути :
31% Complete (success)
Над 20 минути :
15% Complete (success)
Не ми бе предоставена изобщо :
8% Complete (success)

4. Служителите се държат вежливо и с уважение

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
57% Complete (success)
Може и по-вежливо :
29% Complete (success)
Не, не съм съгласен/а :
14% Complete (success)

5. Служителите разбират моя проблем/моето запитване

Резултати:
Да, напълно съм съгласен/а :
38% Complete (success)
Да, разбират го :
46% Complete (success)
Не, не го разбират :
8% Complete (success)
Нито го разбират, нито ми помагат :
8% Complete (success)

6. Лесно ли намерихте информация за нашата администрация и предлаганите услуги?

Резултати:
Да, лесно я намерих. :
58% Complete (success)
Да :
33% Complete (success)
Не :
8% Complete (success)
Бяха напълно некомпетентни :
0% Complete (success)