Новини
Започва преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите
02.09.2020
Преброяване на земеделските стопанства се провежда на всеки десет години по
препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и е в изпълнение
на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно
интегрирана статистика за земеделските стопанства и на Закона за преброяване на
земеделските стопанства в Република България през 2020 година.За по-подробна информация вижте тук.
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване