Новини
Съобщение
29.07.2020

Уведомяваме гражданите на гр. Вълчедръм, че на основание предвидена планова сеч на дървесен вид „топола” от ДГС Лом е издадено позволително за сеч № 0562014/18.06.2020 г., с което е разрешено на „БУЛ-ЛЕС” ЕООД  да извърши сеч в отдел № 73, подотдел ч2 с площно сечения 0,400 хектара в землището на гр.Вълчедръм.

Собственост: държавна горска територия.

Очакван добив: 49,0 плътни кубически метра лежаща маса – дървесен вид - топола.

Повече информация можете да поучите от сайта на Изпълнителна агенция по горите http://new.iag.bg/cgi-bin/PSech_Index.cgi

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите разбират моя проблем/моето запитване